EVOS Esports

EVOS

PENCAPAIAN

  • M1 World Championship - 1st Place
  • MPL Indo S4 - 1st Place
  • MPL Indo S1 - 2nd Place
  • MPL Indo S2 - 2nd Place
  • MPL Indo S3 - 8th Place

 

DAFTAR PEMAIN